ИТХ
БАДАМСҮРЭН

Мягмарсүрэн БАДАМСҮРЭН

Дорнод аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга
Мэргэжил: Газрын тосны инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэрлэн сумын ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2014-11-01 — 2015-05-01
— Хувийн хэвшил
"Магнай трейд" ХХК
Дорнод салбарын дарга
2007-01-01 — 2009-03-01
— Төрийн албанд
Дорнод Аймгийн ЗДТГ
Засаг дарга
2015-05-01 — 2022-02-16
— Төрийн албанд
"НИК" ТӨХК
ШТС-ын түгээгч эрхлэгч
2001-09-01 — 2002-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.