ИТХ
БАЗАРГҮР

Дорж БАЗАРГҮР

ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: агрономич

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Булган ЗДТГ
засаг дарга
2016-11-14 — 2020-11-17
— Төрийн албанд
Булган ИТХ
ИТХ-ын дарга
2008-11-03 — 2012-11-03

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.