ИТХ
УРАНСУВД

Дүгэрсүрэн УРАНСУВД

өмгөөлөгч
Мэргэжил: эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
хашдэм ббн
захирал
1998-10-01 — 2003-05-21
— Хувийн хэвшил
3-р эмийн сан
рецентр
1991-12-02 — 1998-10-01
— Төрийн албанд
эрхлэгч
1987-06-02 — 1991-12-02
— Бусад
МӨХолбоо
өмгөөлөгч
2006-10-01 —
— Хувийн хэвшил
сувд фарм ххк
менежер
2003-05-21 — 2006-10-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.