ИТХ
ЭНХЧИМЭГ

Уламбаяр ЭНХЧИМЭГ

мэргэжилтэн
Мэргэжил: эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК
мэргэжилтэн
2001-10-01 —

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК
Дотоод аудитор
2017-05-22 —

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК
Төлөвлөлт, санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга
2021-05-22 —

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК
Орлогч нягтлан бодогч
2021-05-22 —

Хас банк
Зээлийн мэргэжилтэн
2021-05-22 — 2021-05-22

Хас банк
Ерөнхий нягтлан бодогч
2021-05-20 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.