ИТХ
ЛХАМДУЛАМ

Төмөрбаатар ЛХАМДУЛАМ

Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэрлэн сумын ЗДТГ
2-р багийн Засаг дарга
2006-12-10 — 2021-12-05

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.