ИТХ
БАС-ЭРДЭНЭ

Мягмар БАС-ЭРДЭНЭ

Засаг даргын зөвлөх
Мэргэжил: Бизнес удирдлага

Олон нийтийн хаяг:

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Чойбалсан групп
Захирал
2012-02-03 — 2016-12-03
— Хувийн хэвшил
ШДМ ХХК
захирал
2008-02-03 — 2012-02-03
— Төрийн албанд
Дорнод Аймгийн ЗДТГ
Засаг даргын зөвлөх
2017-03-20 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.