ИТХ
МӨНХ-ОРГИЛ

Батмөнх МӨНХ-ОРГИЛ

Дорнод аймгийн Хяналтын хорооны дарга
Мэргэжил: нягтлан бодох


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Дорнод ХХК
нягтлан бодох
2004-05-01 — 2008-02-01
— Хувийн хэвшил
МАК ХХК
нягтлан бодогч
2011-04-30 — 2019-12-31
— Төрийн албанд
Монгол цахилгаан холбоо
эдийн засагч
2008-04-30 — 2010-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.