МАН-ын хороо
ЖАМБАЛСҮРЭН

Цэрэндорж ЖАМБАЛСҮРЭН

Төв аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: санхүү эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Захирал
2016-10-01 — 2020-10-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
Дарга
2020-10-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.