МАН-ын хороо
НЯМЛХАГВА

Адъяабазар НЯМЛХАГВА

Төв аймгийн НАМОХ-ны дарга
Мэргэжил: Инженер, Төрийн захиргааны менежер

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Энерги ресурс
ашиглалтын инженер
2010-02-01 — 2016-05-01
— Хувийн хэвшил
Дөрвөн Лхагва ХХК
Ерөнхий менежер
2008-02-01 — 2010-02-01
— Төрийн албанд
Монгол шуудан ХХК
Газрын дарга
2017-03-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.