МАН-ын хороо
ГАЛЭРДЭНЭ

Авирмэд ГАЛЭРДЭНЭ

Төв аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Няглан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Төв аймгийн МАН
Улс төрийн ажилтан Ня-Бо
2009-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.