МАН-ын хороо
БАЯРМАА

Сүхбаатар БАЯРМАА

Засаг дарга
Мэргэжил: Банкны нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Баянхангай ЗДТГ
ЗД орлогч
2008-04-30 — 2013-01-31
— Бусад
Төв аймаг төрийн банк
захирал
2019-10-25 — 2019-12-31


Баянхангай ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2022-01-05 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.