МАН-ын хороо
САРАНГЭРЭЛ

Чулуунбат САРАНГЭРЭЛ

Засаг дарга
Мэргэжил: эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Отгон тэнгэр ИС
Багш
2003-09-01 — 2008-07-30
— Хувийн хэвшил
Тээвэр хөгжлийн банк
Хуулийн зөвлөх
2008-01-01 — 2010-01-01
— Төрийн албанд
УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ЗДТГ
Дарга
2016-10-01 — 2018-08-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2018-08-01 — 2020-11-30
— Төрийн албанд
Шадар сайдын зөвлөх
2010-05-01 — 2012-09-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.