МАН-ын хороо
ХҮРЭЛБААТАР

Осор ХҮРЭЛБААТАР

Зүүн бүс хариуцсан гишүүн
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Дорнод тулга ХХК
захирал
2002-06-02 — 2010-07-20
— Хувийн хэвшил
Тулга ХХК
Захирал
2002-01-03 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.