МАН-ын хороо
ЦЭРМАА

Пүрэвдорж ЦЭРМАА

Дорнод аймгийн НАМЭХ-ны дарга
Мэргэжил: мэдээлэл хэмжих тэхникийн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
цехийн инженер дарга
1984-07-01 — 1988-07-01
— Бусад
Зорилготой амьдрал ТББ
тэргүүн
2014-11-27 — 2021-12-02
— Бусад
үйлдвэрчиний эвлэл дарга
1998-07-01 — 2014-04-01
— Бусад
Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга
1988-07-01 — 1998-07-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.