МАН-ын хороо
ГАНБАТ

Чулуун ГАНБАТ

аймгийн Засаг даргын орлогч
Мэргэжил: төрийн захиргааны удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
мэргэжилтэн албаны дарга
2009-03-01 — 2012-03-01
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2004-07-07 — 2008-07-07
— Төрийн албанд
багийн дарга
2000-09-07 — 2002-07-07
— Төрийн албанд
дарга
2012-03-01 — 2016-03-01
— Төрийн албанд
засаг даргын орлогч
2016-07-01 — 2021-12-03
— Төрийн албанд
нарийн бичгийн дарга
1998-04-03 — 2000-04-03

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.