МАН-ын хороо
ТҮВДЭННЯМ

Лэвгэр ТҮВДЭННЯМ

Дорнод аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: инженер, эдийн засагч, нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорнод Аймгийн ЗДТГ
хяналт шалгалтын байцаагч
1984-10-01 — 1986-01-25
— Бусад
Дорнод аймгийн МАХН-ын хороо
санхүү аж ахуйн тасгийн эрхлэгч
1986-01-25 — 1990-04-10
— Төрийн албанд
малчин
1972-07-15 — 1973-06-05
— Төрийн албанд
Дорнод Аймгийн ЗДТГ
төрийн сангийн хэлтсийн дарга
2000-12-15 — 2009-03-01
— Төрийн албанд
ерөнхий аудитор
2009-03-01 — 2015-02-02
— Төрийн албанд
Дорнод Аймгийн ЗДТГ
засаг даргын орон тооны бус зөвлөх
2016-05-25 —
— Төрийн албанд
байцаагч тасгийн дарга
1978-07-15 — 1984-10-01
— Хувийн хэвшил
Хэрлэн хивс ХК
ерөнхий эдийн засагч дэд дарга
1990-04-10 — 2000-12-15

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.