МАН-ын хороо
СҮХБААТАР

Цолмон СҮХБААТАР

Дорнод аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: 0


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Дорнод МАН хороо
УТА
2009-04-30 — 2014-01-31
— Бусад
Дорнод МАН хороо
дэд дарга
2018-05-01 — 2019-12-31
— Бусад
Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ
Захирал
2014-04-30 — 2018-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.